OVER 9-BOX

9-box is een reken- en reactiespel, die kan worden gebruikt als brain training voor kinderen die de tafels van vermenigvuldiging hebben geleerd, maar ze nog niet perfect beheersen.
Het spel vraagt niet alleen om kennis van de tafels, maar er is ook de oplettendheid geboden om zelf vast te stellen welk getal met welk getal vermenigvuldigd moet worden en het juiste antwoord vervolgens zo snel mogelijk in te typen. De opgave staat niet in beeld, zowel de vraag als het antwoord moeten in het hoofd worden geformuleerd. Tijdens het spel hoor je dan ook dat de speler de opgave en het antwoord zachtjes voor zich uit mompelt, waardoor de inprenting versterkt wordt. Het echte hoofdrekenen dus.

9-box wordt tegen de klok gespeeld, daarom blijft de uitdaging om het spel steeds sneller, dus beter, te spelen. Omdat foute antwoorden op het scherm achterblijven en niet verbeterd kunnen worden, zal een leerling meestal opnieuw aan een 9-box beginnen als er een fout gemaakt is. En oefening baart kunst.